पान:महाबळेश्वर.djvu/388

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


सूचिपत्र ( जंत्री.)
---------------
उतार ६२ कलह
उपाध्या ३३ कन्यागती १३
एको पाइंट १९३ क्लेश ६६
एलफिन्स्टन १७१ कष्ट ११३
एलफिन्स्टन तलाव ७१ कृत्रिम ६०
ओघ १२ कऱ्हाड १४
ओंठ ६१ करवीर २३
आर्थरसीट १७७ काळभैरवाचे स्थान २८
ओढे ७० कार्तिकस्वामी २९५
औषधि ८९ कारवी १४०
कळक ८३ कावेरी १४
कबरस्थान १५३ कायदा ३०२
कृष्णाबाई ६९ कारनाक पाईंट १९१
कमलगड ५१ कांठया ८३
कमलजा ३१ क्यानाट शिखर १९४
केट पाईंट १९७ क्रीडा १५९
कर्णविवरांत ३६ किल्ले १६०