पान:महाबळेश्वर.djvu/390

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
3चोराची घळ २९० टाकी ५६
छत्रीवर ५८ टांगे १५६
छावणी ५८ टेकड्याचा १६२
जनावरें १३७ ठाण्याचे ११८
जंगली कापीव ठिकऱ्या १७९
 लाकूड २३४ ठिकाण १६०
जहागिरदार १५४ ड्यूक पाईंट १९५
जंगल १३२ डाक्तरास ६४
जड ६८ डाक्तर वुलियम ४३
जनरल लाडविक ४१ डिमॉक सुपरिंडेंडंट
जमखिंडीकरसाहेब २२   साहेब १९४
जरंडा ५१ ड्यूक आफ कॅनाट
जानेवारी ५४   साहेब १९४
जांवळी ५८ डेरी २३१
जिमखाना १५३ डेलिया ५९
झाडी ७७ डोमेश्वर १६७
झुंझुरका १५५ डोंगराळ ७०
झुळका ५५ डोहळे ५५
झोंप ६८ ढवळा घाट १८२
टंचाई ४९ ढोंलीत १२५
टॅक्स ३०१ तल्लीन ५९