पान:महाबळेश्वर.djvu/298

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २६३ )


 या सर्व बंगल्याच्या भाडयाची व दुसऱ्या तऱ्हेची माहिती पाहिजे असल्यास देऊन ते मिळवून देण्याची तजवीज कसोशीने होईल. बंगला, घर, फर्निचर, इतर सामान व जमिनी भाड्याने किंवा विकत घेण्यादेण्याचीही तजवीज ज्यांचे त्यांचे ऐपतीप्रमाण माफक कमिशनाने करण्यांत येईल,

 येथील बंगले, जमिनी, घरें किवा दुकानें बेचून टाकण्याची असल्यास त्यांस गिऱ्हाइके गाठून देण्याचे किंवा खरेदी घेणारांस यांपैकी कोणत्याही सोईवार मिळकती दाखवून देण्याचे कामही कमिशन घेऊन काळजीपूर्वक करूं, परंतु याबद्दल लेखी सूचना मात्र मिळाली पाहिजे,

D. K. DIXIT.