पान:महाबळेश्वर.djvu/297

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


बंगल्याचे नांव. मालकाचे नांव. क्षेत्रफळ. भाडयाचे प्रमाण. लोकलफंडसहित
एकर गुंठे. थंडऋतु उष्णऋतु आकार.
१५आ. १५ मा. (अजमासे)
३१जा. १५ जून.
१४५ माणिक व्हिला. मि. नारायणजी द्वारकादास ३०० ८००
१४६ पी. डब्ल्यू.डी. बंगलो. सरकारी.
१४७ रोजरी. मि. दादाभाई डुबास. ३०० ८००
१४८ दुकान ट्रेचरकंपनी. ट्रेचर कंपनी दुकान.
१४९ सेन्ट जेम्स काटेज. मि दादाभाई हारमोसजी. ३०० १०००
१५० हास्पिटल. सरकारी.
१५१ क्लब फ्रियरहाल. सरकारी.
१५२ स्पेन्सर व्हिला. मि. नारायण आणि व्यंकूहरी शिंपी० १ σ३४ १५० ८०० १९ १२