पान:महाबळेश्वर.djvu/296

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २६१ )१३२ कँँडी व्हिला. मि. फजिलभाई मिरभाई चिनाई. १०० ४००
१३३ गॉल्फव्ह्यू. नारायणजी द्वारकादास. १५० ६००
१३४ चारलट व्हिला. कुवरजी आरदेसर. ४ σ१६ १५० ७०० ४६ १२
१३५ महाबळेश्वरलाज. मि. एच. बी. हस्कटेपी. १५० ७००
१३६ हेक्टरलाज. मि. कासम साजन. १०० ४००
१३७ एस्कडेल काटेज. जाफर सुलेमान. ६ σ५ १५० ६००
१३८ वेण्णालाज. मि पुरुषोत्तमदास. ६५
१३९ महाबळेश्वर मिशनहौस कासम साजन. १०० ७००
१४० एकार्न व्हिला. मि. डोसाभाई नसरवानजी मुंबई. ३ σ२५ ३०० १५०० ३६
१४१ आस्पेक्ट हाल. मि. विठ्ठलदास दामोदरदास २ σ१९ ३०० १२००
१४२ लेकव्ह्यू. गुलबाई कुंवरजी. २ σ७ १५० ५०० ३१
१४३ गुलजर (माउंट हासम.) मि. नुरमहंमद जैराजभाई. १५० ६००
१४४ पार्वती व्हिला. मि. नारायणजी द्वारकादास ५ σ२० ३०० ८०० २८