पान:महाबळेश्वर.djvu/295

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २६० )


बंगल्याचे नांव. मालकाचे नांव. क्षेत्रफळ. भाडयाचे प्रमाण. लोकलफंडसहित
एकर गुंठे. थंडऋतु उष्णऋतु आकार.
१५आ. १५ मा. (अजमासे)
३१जा. १५ जून.
१२३ माइट काटेज.
१२४ रेव्हिला. नूरमहंमद जयराम पीरभाई,
१२५ रेसव्यू. मि. हाजीकासम बद्धा. ३०० १५००
१२६ गेस्ट हाउस. मि. कासम साजन. १०० ३००
१२७ क्लबहाउस. मि. इभ्राहिम रहिमतुल्ला. १०० ४००
१२८ हासम काटेज. मि. कासम साजन, १०० ४००
१२९ रस्टमलाज. मि. बाटलीवाला. ३०० ८००
१३० आनंदाश्रम. श्री. आनंदराव खंडेराव रास्ते. १०० ५००
१३१ साजन व्हिला. मि. कासम साजन, २०० ८००