पान:महाबळेश्वर.djvu/292

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २५७ )८१ युनिअन हाऊस. धनबाई कुंवरजी. २०० ८००
८२ मरे हाऊस, अमेरिकन मिशन.
८३ पारसनेज. दादाभाई हारमसजी डुबास. २ ३१ ५०० १५०० १५
८४ श्रबेरी, मि. नरोत्तमदास मुरारजी १० ३८ २०० ८०० ३५
८५ खिस्तिचर्च.
८६ व्हिक्टोरियालाज. मि. धनजीशा जमशेटजी. १५० ७००
८७ आक्टेगान. मि. दादाभाई हारमसजी. १५० ६००
८८ वुडसाईड. सुपरिटेंडन्ट म्युनिसिपालिटी
८९ नानपरेलव्ह्यू. मि. मंचरजी दोराबजी. ५ ५ २०० ८००
९० मिनिएचरव्हिला. मि. मंचरजी दोराबजी. ५ ५ १५० ६००
९१ शापूर हाल. मि. शापुरजी एदलजी. ३ ३९ २०० १००० ४२
९२ माउंट युनिक. मि. खरशेटजी दादाभाई, ३०० १६००
९३ क्लिफ. अमेरिकन मिशनरी. ८ ६ ८६
९४ ग्रीन हिल्ल मिशनरी.
९५ सेक्रेटरीएट आ० सरकारी.
९६ नाहीम. आर. पी. वाइल्डर. १५० ७००
९७ आयोना. मिशनरी. ४२