पान:महाबळेश्वर.djvu/291

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २५६ )बंगल्याचे नांव. मालकाचे नांव. क्षेत्रफळ. भाडयाचे प्रमाण. लोकलफंडसहित
एकर गुंठे. थंडऋतु उष्णऋतु आकार.
१५आ. १५ मा. (अजमासे)
३१जा. १५ जून.
७१ ग्लेन ओगल. मि. इ. डी. सासून. ७ ३१ २०० १००० ८२
७२ दि विलोज. मि. नसरवानी सोराबजी. १५० ८००
७३ रेडक्यासल, श्री. जमखिंडीकर. १५ २१ २०० ८०० ८२
७४ मुरारजी क्यासल. मि. धरमसी मुरारजी. १ १२ १३ १३
७५ निरा लाज. मि. आरनीसिम. ४ २७ ५०
७६ माउंट मालकम. मि. बमनजी दिनशा पेटिट ४२ १५ ४५०
७७ फाउंटन हाल. सर दिनशा पेटिट
७८ टेंपल हाल. मि. दादाभाई हारमसजी. ५ ११ ४०० १५०० २८
७९ प्रास्पेक्ट काटेज. मि. मंचरजी दोराबजी. २ ५ १५० ७०० २२
८० ग्रेस काटज. अमेरिकन मिशन,