पान:महाबळेश्वर.djvu/289

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २५४ )बंगल्याचे नांव. मालकाचे नांव. क्षेत्रफळ. भाडयाचे प्रमाण. लोकलफंडसहित
एकर गुंठे. थंडऋतु उष्णऋतु आकार.
१५आ. १५ मा. (अजमासे)
३१जा. १५ जून.
४८ सनीसाईड. मि. ना. वि. मंडलिक, मुंबई. २२ σ३२ १०० ५०० १४
४९ सनीकाटेज. मि. ना. वि. मंडलिक, मुंबई. २२ σ३२ ५० १७५ १४
५० सनीलाज. मि. ना. वि. मंडलिक, मुंबई. २२ σ३२ ५० १७५ १४
५१ अपनाकाटेज. कुवरजी आरदेसर, २ σ२५ १०० ४०० २१
५२ स्प्रिंगफील्ड. मि. भगवानदास, मुंबई. ५ σ४ १६
५३ वाडियाकाटेज.( जुनी शाळा.) मि. रस्तमजी फ्रामजी वाडिया, मुंबई. २५०
५४ वाडियालाज. मि. धनजीशा जमशेटजी. ७५ ३००
५५ रिपन हाटेल. मि. खरशेटजी दादाभाई,सातारा. ५ σ२५ हाटेल. हाटेल. २९ १४