पान:महाबळेश्वर.djvu/288

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २५३ )


३४ वेव्हरली,अनबाई व्हिला मि. हिरजीभाई धनजी शहा १५० ८०० ४२
३५ व्हॅॅलीव्ह्यू. हजीअदम सुलेमान. ६ σ२४ १५० ७०० २१
३६ इव्हॅनो. बाळकृष्ण सायन्ना. ५ σ३३ ३०० १००० ६१ १४
३७ ग्लेंगरी. मि. जे माॅॅकडोनल, १३ σ८ २०० ८०० १४०
३८ क्लिफ्टन काटेज. मि. मंचरजी रस्तमजी. ४ σ१४ १५० ६०० ४७
३९ न्यू क्लिफ्टन लाज. श्री. संस्थान मुधोळ. ४ σ१२ १५० ७०० १४
४० बर्डसनेस्ट. म. एदलजी दिनशा. १५० ६०० ६३ १२
४१ बारचेस्टर. मि. जे. बी. मर्झबान. ७ σ५ १०० १००० ७५
४२ बेलाव्ह्यू. ६ σ२४ २०० १०००
४३ फाउन्टन हाटेल आणि बेलव्हिडरी. मि. कुंवरजी कावसजी. २०० ८००
४४ बोनीव्ह्यू. डी. मूर. ६ σ७ १२० ५०० ६५
४५ जुबिली काटेज. मि. डी आरिआ. ८ σ१ १०० ४००
४६ रोज काटेज. मि. कर्सनदास, मुंबई. ३ σ१० ३४
४७ मलबरी काटेज. मि. रणछोडदास त्रिभुवनदास, मुंबई. ७५ ३००