पान:महाबळेश्वर.djvu/159

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( १२४ )


 येथे मैदानांत असणाऱ्या निरुपद्रवी माशा फारशा दिसत नाहीत. जेथे घाण असेल तेथेसुद्धा माशा घों घों करित बसलेल्या बहुतेक कोठेही विशेष पाहण्यांत येत नाहीत. यावरून त्यांना येथील सर्व ऋतूंची हवा सारखी मानवत नसल्यामुळे, मनुष्याप्रमाणे यांचीही मिजास आहे; तशी गोष्ट मधमाशांची नाही. त्यांचा उद्योग नेहमी चाललेला असतो व तो चालण्यास परमेश्वराने त्यांस येथे विपुल साहित्य करून ठेविले आहे.

 ज्या दिवसांत येथील जंगलांतील व नजिकच्या शेतांतील ज्या झाडाला फुले येतात त्या दिवसांत या मधमाशांची त्या झाडांच्या फुलांतील मधावर धाड पडते. मग त्या मधाने आपण आपला तळिराम गार केल्यावर, त्या आपण घातलेल्या अंड्यांतील होणाऱ्या संततीची तरतूद करितात. हे पाहून या क्षुद्र प्राण्याला परमेश्वराने आपल्या पिलांचे रक्षण करण्याचे उपजत ज्ञान किती दिले आहे ह्याचे कोणालाही नवल वाटल्या वांचून कधीही रहात नाही.या भावी संततीकरिता हे प्राणी डोंगराचे धारेसारखे व तुटलेले कड्यांत, झाडाचे