पान:महाबळेश्वर.djvu/160

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( १२५ )


ढोलीत किंवा इमारतीचे गैर राबत्याचे बाजूस आपले निर्भय असे घरटे किंवा पोळी तयार करितात. तेथे जाऊन ती काढणे ह्यणजे मूर्तिमंत मृत्यूच्या दाढांत सापडल्यापेक्षांसुद्धां ज्यास्त भयंकर असते. जेथें मनुष्याचा, जनावरांचा किंवा पाखरांचासुद्धा प्रवेश होणार नाही, अशी भयंकर जागा शोधून काढण्याची किती विलक्षण विचारशक्ति या माशांना आहे हे पाहून तोंडांत बोटच घालून रहावे लागते.

 या मधमाशा सहा प्रकारच्या आहेत--१ आग्या, २ काळ्या माशा, ३ हारदड माशा, ४ आटया माशा, ५ पोयए माशा व ६ अंजिन माशा. - या सहा प्रकारच्या माशांची अंडी घालण्याची वेळ अगदी निरनिराराळ्या ऋतूंत असते.

  पावसाळ्यांत, हिवाळ्यांत, व उन्हाळ्यांत या सर्व जातींच्या माशा आपली अंडी घालतात व त्याकरितां पोळे किंवा घरटे बांधून अंड्यांतून उत्पन्न होणारे संततीच्या पोषणार्थ जवळच मधसंचय करून ठेवितात. पावसाळ्याचे व हिवाळ्यांचे दिवसांत धायटी, गेळा, फापटी व भोमा वगैरे दीपनकारक वनस्पती