पान:महाबळेश्वर.djvu/143

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( १०८ )


नंबर प्राकृत किंवा कोंकणी नावे. संस्कृत नांवे.
१९० सताप. सर्पदंष्ट्रा.
१९१ हरळी. दर्भा
१९२ हेदु.
१९३ हेळा, ( बेहेडा)
१९४ हालुंडा.
१९५ हाडसांद्रुक.
१९६ हामोन.
१९७ हिरडा. हरितकि.
------------

 टीप-वनस्पतीप्रमाणेच आम्ही मिळविलेल्या कोंकणी झाडपाल्याच्या औषधांच्या माहितीचे (पृष्ठ ९२ यांत लिहिल्याप्रमाणे) होणारे पुस्तकांतील प्रत्येक रोगांवरील औषधाची माहिती कोणी आज मागविल्यास ती त्यास देऊं, व त्या औषधाची ऋतुमानाप्रमाणे मिळणारी ताजी वनस्पत्यौषधि द्रव्येंंही मागविल्यास ती आणविण्याचा वाजवी खर्च लागेल तो घेऊन चांगली पारखून काळजीपूर्वक पाठविण्यांत येतील.

-------------