पान:महाबळेश्वर.djvu/142

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( १०७ )


नंबर प्राकृत किंवा कोंकणी नावे. संस्कृत नांवे.
१७८ शेंडवेल.
१७९ शतावरी (आस्वलीच्या
 मुळ्या )
१८० शिकेकाई.
१८१ शिरटी.
१८२ शेंबारटी.
१८३ शिवणी. काश्मर्य.
१८४ सात्वीण.
१८५ सेंगाडा.
१८६ सापडवेल.
१८७ सापकांदा.
१८८ सालममिश्री.
१८९ सावरी ( पांढरी व कुशाल्मली.
 तांबडी.)