पान:महाबळेश्वर.djvu/139

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( १०४ )
नंबर प्राकृत किंवा कोंकणी नावे. संस्कृत नांवे.
१३७ भारंगमुळी.
१३८ भोरंब.
१३९ भावा. अरग्वध.
१४० भुसरंगळ.
१४१ भोमा.
१४२ भोक्री.
१४३ मेडशिंगी.
१४४ मुगली एरंड.
१४५ मोरवेल. मोरट.
१४६ मिरवेल.
१४७ मानगा.
१४८ मेस.
१४९ माकड.
१५० माड.
१५१ माचुत्रा.
१५२ माका.