पान:महाबळेश्वर.djvu/138

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( १०३)
नंबर प्राकृत किंवा कोंकणी नावे. संस्कृत नांवे.
१२२ पळस. किंशुक.
१२३ पांढरी.
१२४ पात्री. गोजिव्हा.
१२५ पंधी.
१२६ पुदीना. पुदिनस्तु.
१२७ फापटी. तकारी.
१२८ फणस. पनस.
१२९ बिलवा.
१३० बुरुंची.
१३१ बेंद्री.
१३२ बाफळी. बहुफळी.
१३३ बुरबुला.
१३४ बरका.
१३५ बोखाडा.
१३६ ब्राह्मी.