पान:महाबळेश्वर.djvu/137

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
१०२
नंबर प्राकृत किंवा कोंकणी नावे. संस्कृत नांवे.
१०५ नाई.
१०६ निसण.
१०७ नांदुर्की.
१०८ नांदेणा.
१०९ नाना.
११० निर्गुडी. निर्गुडी.
१११ नागरमोथा.
११२ पांगळी.
११३ पांगारा. कर्णिकार.
११४ पांढरा धोत्रा.
११५ पिठाणा.
११६ पोलरा.
११७ पाचाव्याचे झाड.
११८ पांढरा घेवडा.
११९ पांढरा चांफा.
१२० पोशिरी.
१२१ पाडळ. पाटला.