पान:महाबळेश्वर.djvu/136

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
१०१
नंबर प्राकृत किंवा कोंकणी नावे. संस्कृत नांवे.
९२ तेली.
९३ तोडली.
९४ थरमेर.
९५ दवणी ( तेलदवणी व
ढोरदवणी)
९६ दातेरा.
९७ दुधी ( उतरण)
९८ धायटी. धातकी.
९९ नेप्ति.
१०० नेचुर्डी.
१०१ निवडुंग. सिहुंड
१०२ नीव.
१०३ नेर्डी.
१०४ निळुंगी.