पान:महाबळेश्वर.djvu/135

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
१००
नंबर प्राकृत किंवा कोंकणी नावे. संस्कृत नांवे.
७९ टेटव ( टेंटु) कुटनट (टुण्टुक)
८० टाकळा. रविपत्र.
८१ डिंगळा.
८२ डाका.
८३ ढवळ.
८४ ढाण.
८५ तिसळ.
८६ तांबोळी.
८७ तिपन.
८८ तवस.
८९ तमालपत्र( म्हारुक)
९० तेटलाचे झाड.
९१ तोरण.