पान:महाबळेश्वर.djvu/134

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
९९
नंबर प्राकृत किंवा कोंकणी नावे. संस्कृत नांवे.
६६ घोळी.
६७ घोटवेल.
६८ चिंचुर्टी.
६९ चुनझाड.
७० चांभारवेल.
७१ चिकणा. अतिबला
७२ चांदाडा.
७३ चाकी.
७४ चित्रक. चित्रक
७५ चवर.
७६ चवक.
७७ जांभळ जंबुद्वय.
७८ जांब.