पान:महाबळेश्वर.djvu/130

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
९५


नंबर प्राकृत किंवा कोंकणी नावे. संस्कृत नांवे.
आसाना. जीवक
आपटा. अस.
आसिट, किंवा आष्टा
किंवा पायर
आडुळसा. वासक.
इ.
१० इटाळी.
उ.
११ उतरण.
१२ उटकट्यारी.
१३. उंबर. औदुंबर.
ए, ऐ
१४ ऐरण. अग्निमंथ.
१५ एरंड. हस्तिकर्ण.
१६ एडलिंबूं.
१७ ओंब.
अं
१८ अंजन.