पान:महाबळेश्वर.djvu/127

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( ९२ )बीजांची रचना, पानांतील शिरांची रचना, व पुष्पांतील केसरांची रचना या एकंदर लक्षणांवरून केलें आहे. या वनस्पतेि ओळखण्याच्या सोईकरितां राक्सबर्ग साहेबानें दिलेलीं लाटिन नांवें कोंकणी नांवाच्या पुढें देऊन त्या वनस्पतींचें सचित्र वर्णनाचें व सर्व रोगावरील त्यांच्या होणा-या कोंकण्या औषधीच्या माहितीचें आम्ही निराळे पुस्तक करणार आहों. त्यावरून वनस्पति ओळखण्यास फार सुलभ जाईल. हल्लींं या पुस्तकाचा हेतु फक्त महाबळेश्वरचें वर्णन देण्याचा असल्यामुळे वनस्पतींची तशी सविस्तर माहिती येथें देणें अप्रासंगिक होईल, असें जाणून यांत त्यांची प्राकृत, कोंकणी, व संस्कृत नांवाची यादी मात्र आह्मी आपले माहितीप्रमाणें दिली आहे.

 रानवट लोकांस अकस्मातू ज्या ज्या वनस्पतीचा अनुभव आला, त्या त्या वनस्पतींचा पुरातनकाळीं व अद्यापि कित्येक जंगली लोकांत प्रसंगानुसार उपयोगही करण्यांत येत असतो. परंतु ही सर्व माहिती त्या लोकांच्या केवळ अंतर्यार्मी असल्यामुळे त्यांच्या हयातींत त्या माहितीचा उपयोग करण्याला योग्य असा एखादा रोगी त्यांना जर मिळाला नाही, तर ती त्यांची माहिती