पान:महाबळेश्वर.djvu/109

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( ७४ )काम सुरू केलें होतें. परंतु तें कांहीं कारणामुळे अपुरेंच सोडून दिलें गेलें. हा मोठा झरा बांधून काढलेला आहे. तो पूर्वेस नेल्सनलाज व ग्लेनमोर बंगल्यांच्या जवळ आहे.

 गोठणीचें पाणी- पूर्वेस ब्लुव्हॉली रस्त्यावर आहे.

 वार्चेस्टरस्प्रिंग- पश्चिमेस वार्चेस्टर बंगल्याच्या मागील बाजूस आहे.

 टायगरपाथ स्प्रिंग- दक्षिणेस टायगरपाथच्या फूट रस्त्यानें लागतो.

 रांजणवाडी स्प्रिंग- पूर्वेस साजन हिल्लच्या पायथ्याशीं आहे.

 मुरारजी क्याॅॅसल स्प्रिंग- पूर्वेस सासूनपाइंटकडे जातांना डावे हातास मुरारजी क्याॅॅसल बंगल्याच्या कपौन्डांत आहे.

 टेलरस्प्रिंग- निरालाज व माऊंटडग्लस या बंगल्याचे जवळ आहे.

या सर्व झऱ्यांचे पाणी फारच गोड, सतेज, निर्मळ, व क्षेत्र महाबळेश्वराच्या कृष्णोदकाच्या प्रमाणे असतें. त्याच्या गोडीचे वर्णन करितांच येत