पान:महाबळेश्वर.djvu/108

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( ७३ ) वाळूंज- हा झरा मुंबई पाइंट व कार्न्याक पाईंट याच्या दरम्यान आहे. याचें पाणी गव्हरमेंट हौसकडे उपयोगास नेलें जाते.

 धबधबी- हा झरा सिडने पाईंट व ग्लेंगोरी बंगल्याच्या दरम्यान आहे.

 शिपायाचें पाणी-हा झरा रोझकाटेज बंगल्याच्या पलीकडील सखल भागांत आहे.

 गव्याच्या झरा- गोऱ्या लोकांच्या स्मशानाचे पश्चिम बाजूस आहे.

 मंडलिक झरा- सनीसाइड बंगल्याच्या कंपैाडांत आहे.

 वुडलँड व न्यूजंट- हे झरे या नांवचे बंगल्यांच्या कंपौन्डांतच आहेत.

 कणसु स्प्रिग- रेडक्यासल बंगल्याचे पश्चिमेस आहे.

 फाउंटन स्प्रिंग - यास येथील लोक तामनदी ह्मणतात. हा सासून पाईंट रस्त्यावर फौंटन हाटेल नजिक आहे.

 स्वारांचा झरा - यास मोठा नळ ह्मणतात. या ठेिकाणचें पाणी गांवांत बांधून आणण्याचा घाट घालून