चिमुकली इसापनीती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
 1. चिमुकली इसापनीती/प्रस्तावना
 2. चिमुकली इसापनीती/उंदीर व बेडूक
 3. चिमुकली इसापनीती/दोघे सोबती
 4. चिमुकली इसापनीती/लबाड गाढव
 5. चिमुकली इसापनीती/देव आणि उंट
 6. चिमुकली इसापनीती/कासव आणि ससा
 7. चिमुकली इसापनीती/मुलगा आणि वाघ
 8. चिमुकली इसापनीती/सिंह आणि उंदीर
 9. चिमुकली इसापनीती/वेडे सांबर
 10. चिमुकली इसापनीती/मांजर व बगळी
 11. चिमुकली इसापनीती/चिमणी आणि मुंगी


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.