केल्याने होत आहे रे

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
केल्याने होत आहे रे (Kelyane Hot Ahe Re).pdf

केल्याने होत आहे रे (Kelyane Hot Ahe Re).pdf


प्रकाशक :
प्रभाग प्रमुख
ग्राम विकसन विभाग.
ज्ञान प्रबोधिनी, ५१०, सदाशिव पेठ,
पुणे-४११०३०.
दूरभाष क्र. : ०२०-४४७७६९१,४४९१९५७
फॅक्स क्र : ०२०-४४९१८०६
इ-मेल : jpgram@sify.com© सर्व हक्क प्रकाशकाचे स्वाधीन


प्रथम आवृत्ती :
गुढीपाडवा शके १९२६
(२१ मार्च २००४)

किंमत : ३० रुपये मात्र

अनुक्रमणिका
* प्रशिक्षण वर्गांचा आढावा.
*प्रस्तावना
* काही अनुभव......
  चोखपणा महत्त्वाचा .....
  दूर दृष्टीनेसंकटावर मात...
  आगळीवेगळी कलात्मकवाट...... ११
  पारंपारिक कलेला आधुनिकजोड ...... १३
  चिकाटीने करत राहायचं.. १५
  अनुभवातून उद्योजकतेकडे... १७
  स्वावलंबनासाठी सततची धडपड..... १८
  भक्कम पायाक्कम पाया महत्त्वाचा ..... १९
  योग्य उद्योगांची सांगड....... २१
 १० अथक परिश्रमांचे फळ ...... २२
 ११ नित्य नवे शिकेल, तोच स्पर्धेत टिकेल... २३
 थेंबे थेंबे तळे साचे.... . २५
 १२ उद्योजिकेच्या घरी लक्ष्मी वास करी.. २६
 १३ बाईमोठी जिद्दीची... २८
 १४ उद्योगाचं रोपटंमोठं केल.. २९
 १५ योग्यव्यवसायाची निवड... ३०
 १६ केलंकी सारं जमत जातं... ३२
* उद्योजकतेचे इतर काही अनुभव ............ ३४
* समारोप............... ३६
*****

केल्याने होत आहे रे (Kelyane Hot Ahe Re).pdf