पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३९४

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

( ३६७ ) दारा शुको, १३६ निकोलो-द-कोंती, १०३-१०४ दारा, १३७, १४०, १४२ निकोलो मनूची, १३९-१४० दाहीर, ८३, ८६ निजाम अली, २७४, २८३ दास, देशबंधु, ३४८ निजाम उल्मुल्क १४३, १५०, १५४, दिवाकर मित्र, ५९ २०४, २१ दिवेकर स. म. १६६ निजामुद्दीन, अहंमद बक्षी, १२० दीपसिंग,२०४, २०६ निबाळकर, मुधोजी, १९६ दीक्षित, मथुराप्रसाद, ७५ नीलराज, ४७ दुर्गादास, १४३-१४४ नूरजहान, १३२ दुर्गावती, ११४-११५ नेने, जिवाजी पंत, २४५ देव शंकरराव, ६०, १५८ नेपियर, सर , २९५, ३०५ देवराय, १०४ नेपोलियन, २९३ देवीसिग, २८५ न्यूबरी, ११८ दंतिदुर्ग, ६८ नेहरु, प. जवाहरलाल३५७, ३६० देवधर, दत्तशम, ३१५ पतंजल, ११ धर्म (युधीष्ठिर), १६-१९ ( पटवघन, परशुरामभाऊ२२८ धनंजय, ४७ पट्टाभिसीतारामय्या ३४७ धोंडो बापूजी, २४५ परशुराम रामचंद्र, २४३ परुळेकर ना. भि. डॉ. ३३१ नन्दिन, ४७ पवार७५ नजीबखान, २२१-२२२ पहिलवानखान, १७८ नाईक, नारायणजी, २२५ पारसनीस, द. ब., १८६ नाईक, निळोबा, १८७ पाशुपत, ५७ नाईक, रंगोबा, १८७ पिट बुइल्यम, २७२, २८६ नागदत, ४७ पिलाजी, मोहिते, १७८ नादीरशहा, १५१-१५४ पुरु, ३० पुष्पगुप्त, ५५ पुलकेशी, २२, ६५, ६४, ६६ नारायणराव (पेशवा) २२५-२२६; पुरंदरे, रामराव, २४५ २३४-२३५ पोरस, ३१ पोलादखान, १८२ पोलादजंग, २८९ पचावृध कुमार, २५ १ नागसेन, ४७ न।रद, १६-१७ नारायण शणवी, १९२ नासिरजंग, २१० नासिरुद्दीन, ९०