पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३९५

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

( ३६८ ) } १३६ प्रतापी, १८८ बाण, ५७-५८, ६२ प्रतापसिंह, २४९ बानर्जी, २७५, २७९, २८६, २९५८ प्रधान माधवराव नारायण, २४३ ३०२, ३२०, ३२६, ३२७, ३३९, प्रभाकर बधंन, ६३ ३४४, ३४६, ३५०, ३५३, ३५४ पथ्वीराज चव्हाण, ७५, ९०, ९२ बाबर, ९९, १०६-१०७, ११६ प्राणजीबन शर्मा, ४५ १४३ प्रिन्स ऑफ वेल्स , ३२३ बापट, वि. वा., १ प्लीनी, ८९ बाजी प्रभू, १७९ बाजीराव (दुसरा), २०२ फडके, हरिपंत, २२८, २३९ बाजीराव (पहिला), २०४२०६ फडणीसनाना, १५३, २१९, २३३, २०९, २१४, २३२, २३९,२६३ २४० बारिंद्र घोष, ३४२, ३४४ ॥ फर्क सियर, १४८ बाळाजी विश्वनाथ, २०२ , २०६, फा-हन, ४९, ६० फिरिस्ता, ९३, १० १-१०२, १२०, , २७० बाल्श बावल, २८२ फिरोज तुघ्लक, ९३, ९७ बाळासाहेब पंतप्रतिनिधि, ५४ फिलिप्स, जॉन, २६० विनिघाले, विसाजी कृष्ण, २२१ फुलाद (मिझ), ११४ बिपिनचंद्र पाल, ३४८ फ्रेडरिक, ११८ बिलिमोरिया, जे. एच., १३४ फजी, १२४ बीर नारायण, ११४ फ्रांके डॉ. ४० फ्रान्सिस, मटन, १६३, २८३ मेजर जनरल, १०२५ बीव्हरीज, ए. एच., ११०, १२९ ब्रिग्ज, १४८ फ्रान्सिस, साइक्स, २६७ ब्रिजिस कादर, ३११ फॉस्टर, सर खुइल्यम, ११८ बुद्ध, गौतम, २३, २७-२८, ६० बुल्हर, डा. ५७ बदाउनी, ११४,, १२३२९१ १२०-१२४ टक, लॉर्ड वुइल्यम६६८ २९८, ३ बोधिसत्त्व, २३-२६, ६० बोल विल्यम्, २७७ बंड, सय्यद, १७८ ब्रह्मदत्त, २४ बृहस्पति, ४८ बृहस्पति मित्र, ५१ , २९५ ० ० बनारसी३१६ बद्रिसिग, ३११ बनअर, १३७, १३९, १४२ बलिबर्मा, ४७ बसू, मेजर, २६६ बल्लाळहरि, २८९ बहलोल, लोदी, १ o o