पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/२४१

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास २१२ ४ ज धरने° सरवास आज्ञा केली ५ त्याच्या* देव नाहीं महारा ६. जारा दुखने जाले नाही बर हात ७ नाहीं राजभार चाला” पाहिजे ८ तर पुढं वस' बसवनेई कोलापर ९ चे न करने" चिटणीसास" सर- १० व' सांगितले? ° तसे करने वस ११ होईल त्याच्या आज्ञे- १२ त चालून राजमंडल ' १ चालव १३ ने चिटणीस स्वामीचे इस १४ वासू' त्याच्या तुमच्या १५ बिचारे राज१ ३ राखने वस होई- १६ ल तो तुमची घालमल कलनार नाई' + १७. सुदन' ५ आसा. . यादी नंबर २ ओळ २ १ श्रा. १ राजमान राा बालाजी व पंडित प्रधान ३ आज्ञा जे राजभार तुम्ही चालबा ४ ल हा भरवसा स्वामीस आहे पहि ५ ले सांगितले खातरजमा ती चिटणी ६ सानी आढल' कली ' ५ तुमचे मसतकी ६ १ घरों. २ सर्वास. *रघूजी भोसले. ३ वरे होत४ चालला. ५ बंश (रामराजा) ६ बसविणे-गादीवर बसविणे. ७ करणे. कोल्हापूरच्या वंशजाची सातारच्या गादीवर स्थापना करू नये. ८ गोविदराब चिटणीसासः ९ सर्वे. १० आपल्यामागे कोणास गादीवर बसवावें याचा विचार शाहू छत्रपति करोत होते, त्या वळ हा यादा लिहिलेली आहे. ११ राजमंडल दाभाड्, भोसले, प्रतिनिधि इत्यादि. १२ विश्वासू १३ राज्य. १४ करणार नाहा: १५ सुज्ञ असा. १६ अढळ. १७ केली. ५६ ]