पान:सुरवंटाचे फुलपाखरू.pdf/५

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

व्यवस्थापनशास्त्राच्या अभ्यासात
माझी आद्यगुरू असलेल्या
आईस
(कै. अन्नपूर्णा नारायण गोडबोले)
१ चैत्र १९३१/२२ मार्च २००९