पान:सुरवंटाचे फुलपाखरू.pdf/२०

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

द्यावी हा आहे. असे लिखाण प्रसिद्ध झाल्याशिवाय भारतीय व्यवस्थापनाचा वेगळा असा आविष्कार मान्य होणार नाही. आमचा मूळ पाया वेगळा आहे

हे कृतीतून दिसायला हवे.

सुरवंटाचे फुलपाखरू ११