पान:वाचन (Vachan).pdf/१७५

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


परिशिष्ट ६ वाचन : संदर्भसूची

  • निबंधमाला (भाग १,२,३) : विष्णुशास्त्री चिपळूणकर संपा. वा. वि.साठे (१८८८, १८८९, १८९७)
  • अक्षरनिष्ठांची मांदियाळी : अरुण टिकेकर

रोहन प्रकाशन, पुणे, पृ. १७३/किं. रु. १४०/३१ मार्च २००५

  • वाचनवेध : संपा. कौतिकराव ठाले-पाटील/श्रीधर नांदेडकर

मराठवाडा साहित्य परिषद प्रकाशन, औरंगाबाद, पृ. १४०/ किं. रु. १५०/२००८

  • लिहित्या लेखकाचं वाचन : विलास सारंग

शब्द पब्लिकेशन, बोरीवली, मुंबई - ९१. पृ. १६०/किं. रु. १६०/२०११

  • वाचा आणि श्रीमंत व्हा : बर्क हेजेस अनु. प्राजक्ता चित्रे

पेंटॅगॉन प्रेस, नवी दिल्ली, पृ. १७२/किं. रु. १६५/२०१३

  • बुकशेल्फ : अभिलाष खांडेकर

साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, पृ. २०८/किं. रु. २२५/२०१४

  • वाचताना, पाहताना, जगताना : नंदा खरे

लोकवाङ्गय प्रकाशन गृह. मुंबई २५,पृ. १५०/किं. रु. २००/२०१४

  • ग्रंथगप्पा : शरद गोगटे

मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, ठाणे/पू. १६०/किं. रु. २००/२०१६

वाचन १७४