पान:वनस्पतिविचार.pdf/248

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


२      शुद्धिपत्र.

पान प्यारा. ओळ अशुद्ध शुद्ध
७० ग्रंथ्यंतरालपद मध्यरश्मीपदर
७२ Combium Cambium
७४ सूक्ष्मदर्शक यंत्रातून दर्शक••••• दर्शक शब्द
अधिक पडला आहे
७५ स्तंभ (Stete ) स्तंभ ( Stele )
७५ १४ Cnojunctive Conjunctive
७८ Bark ह्या शब्दापुढे कवच हा शब्द वाचावा
७९ ग्रंथ्यंतरालपदर मध्यरश्मीपदर
७९ अंतरालपदर मध्यरश्मीपदर
७९ अंतरालपदर मध्यरश्मीपदर
७९ अंतरालपदर मध्यरश्मीपदर
७९ अंतरालपदर मध्यरश्मीपदर
७९ अंतरालपदर मध्यरश्मीपदर
७९ १४ अंतरालपदर मध्यरश्मीपदर
८१ १२ अंतरालसंवर्धकपदर मध्यरश्मीसंवर्धकपदर
८३ अंतरालपदर मध्यरश्मीपदर
८४ अंतरालसंवर्धकपदर मध्यरश्मीसंवर्धकपदर
८५ १३ गडबडित खरबरित
८७ Combium Cambium
९७ विरोध विराधी
९९ आपल आपल्या
१०१ पेशीमध्ये पोकळ्या पेशीमध्य-पोकळ्या
१०९ Nucleius Nucleus
११० Plents Plants
११३ वळविलेली वळलेलीं
११३ परावर्तन त्याचे पृथक्करण
११३ " परावर्तनामुळे पृथक्करणामुळे
११३ " परावर्तन पृथक्करण