पान:वनस्पतिविचार.pdf/249

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
   शुद्धिपत्र.     
पान प्यारा. ओळ अशुद्ध शुद्ध
११४ * परावर्तन पावणाच्या पृथक्करण झालेल्या
११४ " ओळ शेवटची लहरीप्रमाणे लांब आखूड, वरील शब्द नको आहेत
११५ १८ बाह्यवस्तूंत बाह्यवस्तूंतून
११६ १३ खेन्द्रिय सेंद्रिय
११७ अडकवले अडकविले
१२० समपेशी परिमाणी समपरिमाण पेशीजालाचे
१२० ग्रंथ्यंतरालपदर मध्यरश्मीपदर
१२० ग्रंथ्यंतरालपदर मध्यरश्मीपदर
१२२ श्वास-क्रिया श्वासोच्छवास-क्रिया
१३० हरिद्वर्णक हरित्वर्ण पदार्थ
१३० Chlorfbyll Chlorophyll
१३० निघटीकरण विघटीकरण
१३१ म्यास त्यास
१३७ ' एक झाल्यावर ' ह्यापुढे एक असा शब्द वाचावा
१३८ बिग्रोनिया बिग्नोनिया
१४० Teudril Tendril
१४० उत्तेजनगति उत्तेजनगति
१४१ डुसरे दुसर
१४१ १० आमलाचा आम्लाचा
१४३ पेशीमित्तिका पेशीभित्तिका
१४३ अजूनि अजून
१४६ Androcium Androecium
१४६ स्त्रीकेसर-दल स्त्रीकेसर-दलें
१४६ Corpel Carpel
१४९ १२ म्हणन म्हणून
१५० १८ सुई रुई
१५२ पुष्पाकार पुष्पाधार