पान:वनस्पतिविचार.pdf/247

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
शुद्धिपत्र
----------
पान प्यारा. ओळ अशुद्ध शुद्ध
केंद्रा सारिणी केंद्रोत्सारिणी
१३ शोधितां शोषितां
१२ Vacuols Vacuoles
१४ अन्न अग्र
१६ १० मिळविण्याची मिळण्याची
२० बिग्नोनिचा बिग्नोनिया
३१ उभें डोकें उभी डोकीं
३७ १० इंगाडारसिस् इंगाडलसिस्
३७ अकॅशिमा अकॅशिया
४० रुलिया रुबिया
४३ Carved Curved
४३ वनस्पती शब्द झाल्यावर एकदल वाचावा
४८ त्रिकोणी त्रिकोनी
५० कणसूक्ष्म सूक्ष्मकण
५१ २२ Chlorophll Chlorophyll
५२ १२ Slipr Slip
५४ पण ह्या शब्दापुढे 'ते' हा शब्द वाचावा
६० पेशीजात पेशीजाल
६४ अंतराल पदर ( Periblem ) परिवेष्टण पदर ( Periblem )
६४ १४ अंतराल पदर परिवेष्टण पदर
६८ Exodermis अंतरालत्वचा (Hypodermis) अधस्त्वचा
७० ग्रंथ्यंतरालपदर मध्यरश्मीपदर
७० Pleome Plerome