पान:लागीर.pdf/२६

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

लागीर १९ काढणार आम्ही ? तुम्ही कोणी त्याची जाणीव तरी ठेवली का? बाधा झाली होती, मलाही मान्य; पण भुताची नव्हे. शाल पांघरुन येणाऱ्या अस्वलीची! J हरीपूर (सांगली) साहित्य संमेलन प्रथम क्रमांक व ढाल ५ जून १९८३ HAS DRIE STÉ DEPs free STEK डाला करून आ s nie neue is 5m 1 pr APP TE OFR IF SATRNE OPTUS TER SHE ISTE FIFTE ISTULEE IN TUrs Ful ि Dehire L II BI SI DIỆN CHO BÚT THEIR POITIE FISH ME VIS. FP FSMA prin me THERE IS THE FESTE TSEIF SHE EXPER TETT SPORT डीन अपानन् PERETILOR PE in kat me fins arred in or real pt servere P Par Top MAN FIN TOTHE को sts कृति म