पान:महाराजा सयाजीराव आणि सत्यशोधक चळवळ.pdf/२

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
महाराजा सयाजीराव ज्ञानमाला : ६६
महाराजा सयाजीराव आणि


सत्यशोधक चळवळ


दिनेश पाटील