पान:महाराजा सयाजीराव आणि सत्यशोधक चळवळ.pdf/१

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

महाराजा सयाजीराव ज्ञानमाला : ६६ महाराजा सयाजीराव आणि सत्यशोधक चळवळ दिनेश पाटील