पान:महाराजा सयाजीराव आणि सत्यशोधक चळवळ.pdf/३

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

महाराजा सयाजीराव आणि सत्यशोधक चळवळ इतिहास दिनेश पाटील प्रकाशन क्रमांक- ९३ पहिली आवृती - २०२२ • प्रकाशक बाबा भांड सचिव महाराजा सयाजीराव गायकवाड संशोधन - प्रशिक्षण संस्था ११५, म. गांधीनगर औरंगाबाद - ४३१००५ Email : baba.bhand@gmail.com sayajiraogsps@gmail.com संपर्क : (०२४०) २३३२६९२ ९८८१७४५६०४ महाराजा सयाजीराव ज्ञानमाला : ६६ संपादक : दिनेश पाटील • लेखक : दिनेश पाटील फ्लॉट ११४, सत्यवती कॉलनी, जाखले वारणानगर ता. पन्हाळा जि. कोल्हापूर ४१६११३ ९६२३८५८१०४ मुद्रक : प्रिंटवेल इंटरनॅशनल प्रा. लि. जी - १२, एमआयडीसी, चिकलठाणा, औरंगाबाद मुखपृष्ठ : महेश मोधे वितरक : साकेत प्रकाशन प्रा. लि. औरंगाबाद किंमत : ४० रुपये मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० अन्वये संस्था नोंदणी क्र. एफ - २४५९६ ( औ) दि. १-१२-२०१६ • या संशोधन - प्रकाशन प्रकल्पास दिलेली देणगी आयकर कायद्याच्या कलम ८० जी अंतर्गत सवलतीस पात्र • 12A Reg.No - AAETM8180BE20184 - 10-03-2022. • 80G Reg. No - AAETM8180BF20182-10-03-2022. • CSR Reg. No - CSR00027987 Date 16-04-2022.