पान:महाराजा सयाजीराव आणि सत्यशोधक चळवळ.pdf/१२

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

 सावित्रीबाई आणि महाराणी चिमणाबाई (दुसऱ्या)
 ज्याप्रमाणे महात्मा फुलेंनी निरक्षर सावित्रीबींना शिक्षण देवून शिक्षिका केले त्याचपद्धतीने सयाजीरावांनी विवाहाच्यावेळी निरक्षर असणाऱ्या आपली पत्नी चिमणाबाई (दुसऱ्या) यांना शिक्षण देवून व आपल्या जगप्रवासात सोब ठेवून त्यांच्यातील विद्वान लेखिका घडविली. सयाजीरावांच्या प्रेरणेने महाराणी

महाराणी चिमणाबाई (दुसऱ्या)
महाराजा सयाजीराव आणि सत्यशोधक चळवळ / १२