पान:महाबळेश्वर.djvu/82

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( ४७ )

 मावळत नाहीं इतकें तें अफाट झालें आहे हें त्यांच्या स्तुत्य उद्योगाचें फल होय.

---------------
भूगर्भपदार्थ.
---------------

 येथील जमिनीचा रंग बहुतेक ठिकाणीं तांबडा आहे, व कांहीं जागींं जमीन तपकिरी आहे. येथील तांबडी माती डोंगरावरील ढिसूळ तांबडे दगड ढासळून खालीं पडतात आणि फुटतात त्यांपासून झालेली आहे. मातीचा तपकिरी रंग पावसाळ्यांत उगवणारीं लहान सान झाडेझुडपें वाळून किंवा कुजून जाऊन जंगलांत जागचेजागीं पडतात आणि मातींत मिसळून जातात, त्यामुळे होतों. ही तपकिरी माती एकप्रकारचें खत असल्यामुळे कोठेही जमिनीत नेऊन घालून पीक केलें असतां तें चांगलं तरतरून येतें. लहान लहान छिद्रे असणा-या तांबडे दगडांपासून लोखंड निघतें. ते दगड फार ढिसूळ असल्यामुळे त्यांचाही बुक्का होऊन या तांबडे मातींतच,ते तद्रुप होऊन गेले आहेत. येथील जमिनीच्या पृष्ठभागावर चोहींकडे अशा रीतीनें लो-