पान:महाबळेश्वर.djvu/377

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( ३४२ )

 होते. बाजारांतील लहान देवळांत, दर आठवडयास मराठींतही एक प्रार्थना होत असते- तेथे सर्व शाखेचे ख्रिस्ती लोकांस येण्यास सदर परवानगी असते.
-----------------