पान:महाबळेश्वर.djvu/352

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( ३१७ )

 करितां येथें कायमचा एक गांवरजिस्टर आहे. तो महिन्यांतील १५ दिवस तेथें काम करून १५ दिवस तालुक्यात दुसरे ठिकाणींं जातो. या शिवाय देवीडाक्तरही येथें येऊन देवी काढण्याचे काम करीत असतो.--------------