पान:महाबळेश्वर.djvu/286

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २५१ )हरमिटेज. भाईशंकर नानाभाई, ५ σ७ १० ४०० १०३
मोनेस्टरी. भाईशंकर नानाभाई, १५० ७००
मिथिबाई काटेज. मि. केरावाला. १०० ४००
१० एलफिन्स्टनकोटज. मि. केरावाला. १५ ४७ १३
११ ब्रायर्स. श्री. पंतसचीव भोर, ७ σ७ १०० ५०० ३८ १०
१२ परिवेर व्हिला. मि० केरावाला १५० ८००
१३ ईगल्सनेस्टे. मूलराज खटाव. ११ σ२५ १५० ६०० ३७ १०
१४ सिडनीहौस. अहमद हबीबभाई. ४ σ१३ १५० ७०० ४५ १५
१५ हरूनव्हिला. मि० हाजी इभ्राहिम. ४ σ२२ २०० ८०० ४८
१६ वुडकॉन एच. वकील. १४ σ२४ ३०० १६०० ४६
१७ न्युजन्टलाज. शेख अहमद इमाम. २०० १००० ४२ १२
१८ क्रेग. छत्रपति कोल्हापूर. ३३ σ३९ ३६० १५
१९ हिलस्टोन. धनजीशा जमशेटजी. ५ σ२४ १५० ६०० २९ १२
२० केन्हिलवर्थ, मि. हिरजीभाई धनजीशा ८ σ२० २०० १००० १३
२१ एलफिन्स्टनलाज. जयशंकर रामनाथ. ५ σ६ १०० ६०० ५१
२२ व्हॅलेंटाइनलाज. जयशंकर रामनाथ. १०० ४००
२३ विश्रामहाल. गोपाळराव गायकवाड ५ σ२४ १५० ८०० १७ १३