पान:महाबळेश्वर.djvu/246

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २११ )

 ल्यासारखें होऊन, आपला पुनर्जन्म झाला असें वाटेल यांत शंका नाहीं.

 आक्टोबर महिन्यानंतर या नदीचे पाणी कमी होऊन धबधब्याचा पाऊण हिस्सा खडक पुढे झुकल्यासारखा असल्यानें प्रवाह टप्याटप्यानें जातो आणि मग खालीं आपटतो; यामुळे जे स्फटिकासारखे वारिबिंदु उडत असतात त्यांवर सूर्याचे किरण तिरकस पडून सभोंवार इंद्रधनुष्याचें कडे दिसतें तें फारच शोभा देतें. ज्या कड्यावरून धबधबा पडतो त्याच कडयांवर खालून वर मेटाकुटीने जातां येतें. परंतु अंगावरचीं पांघरुणें मात्र बहुतेक तुषारांनीं ओलीं होतात.

 याला जाण्यास दोन वाटा आहेत. एक सातारा रस्त्याला अडीच मैल गेल्यावर डावे बाजूनें लिंगमळा बंगल्याजवळून वाट फुटते ती पाऊल वाट, व दुसरी केट पाइंटानजिक पुणें रस्त्यापासून निघते ती. या दोन्ही वाटांनीं मनुष्य धबधब्याच्या माथ्यावर येऊन पोहोंचतों.

---------------