पान:मराठी शब्दांचे उद्घाटन.djvu/109

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
उद्घाटिलेले शब्द.     १०७
९८ वारला       १२३ आर्द्र
९९ थकला १२४ थंडावणे
१०० आटोपणे १२५ पाझर
१०१ काफर १२६ छाया
१०२ फिरंगी कावा १२७ चंद्र
१०३ प्रारब्ध १२८ गार
१०४ प्राक्तन १२९ नाशिक
१०५ भवितव्यता १३० काश्मिर
 वृत्तगर्भ १३१ वाराणशी
१०६ तुराणी १३२ परशुराम क्षेत्र
१०७ आर्य १३३ साळशी
१०८ आर्यावर्त १३४ तुळापुर
१०९ दक्षिण १३५ मद्रास
११० पारियात्र १३६ चाणक्ष
१११ अगस्त्य १३७ राठ
११२ शरद् १३८ पाहारा
११३ वर्ष १३९ राम राम
११४ महाराष्ट्र १४० अटक
११५ श्रुति १४१ चाळिशी
११६ उपनयन १४२ गवाक्ष
११७ विवाह १४३ बोहोणी
११८ आचार्य १४४ बेळगांव
११९ आचार्य १४५ नणंद
१२० उपाध्याय १४६ लिपि
१२१ उपाध्यायानी १४७ वर्ण
१२२ अंकित १४८ लेखन