पान:मराठी शब्दांचे उद्घाटन.djvu/108

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे106     मराठी शब्दांचे उद्घाटन.
४६ उर्मट     ७२ अद्दल
४७ खोटें ७३ उपाध्या
४८ वक्कल ७४ बिलंद
४९ शागिर्द ७५ शिष्या
५० ब्राह्मण ७६ आचारी
५१ मिसकीन ७७ शौच्य
५२ वस्ताद ७८ परसाकडे
५३ फळार ७९ धीट
५४ गावणे ८० धारिष्ट
५५ गवसणे ८१ मर्द
५६ विराकत ८२ हिय्या
५७ सजणा ८३ बालबोध
५८ जरतारी ८४ त्वंपुरा
५९ दारू ८५ ग्वाही
६० भादरणे ८६ घरांत आलेली
६१ भादरपट्टी ८७ जंत
६२ शिक्षा ८८ जीव
६३ शासन ८९ जिवाणू
६४ नसीहत ( नश्यत ) ९० लांब जनावर
६५ राष्टाण ९१ महारोग
६६ अस्त्रायफट् ९२ थोरला रोग
६७ हेपळणे ९३ आक्काबाई
६८ अवलाद ९४ सोंवळी
६९ पांडित्य ९५ वाढणे
७० वाक्पटु ९६ द्वारकेस जाणे
७१ वाक्पांडित्य ९७ निजधाम