पान:मराठी शब्दांचे उद्घाटन.djvu/110

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे१०८     मराठी शब्दांचे उद्घाटन.
१४९ पत्र        १६५ साठकें
१५० पर्ण १६६ आठवडा
१५१ राजा १६७ पंधरवडा
१५२ प्रधान १६८ जोडा
१५३ पांडवकृत्य १६९ पीतांबर
१५४ संक्रांत १७० नवें
१५५ राशीस येणे १७१ लाल शाई
१५६ शनि १७२ रुमाल
१५७ शनैश्वर १७३ तेल
१५८ राहु १७४ आगगाडी
१५९ केतु १७५ सूतक ( सुतक )
१६० ग्रहण १७६ शौचकूप
१६१ वेध १७७ करंगळी
१६२ छाया १७८ घड्याळ
१६३ पंचपाळे १७९ गोमाशी
१६४ चौफुला १८० फार्स