पान:मराठी शब्दांचे उद्घाटन.djvu/107

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

या निबंधांत उद्घाटिलेल्या शब्दांची यादी.
--------------------
उपोद्घात.   २३ तिरसंगी
पातक २४ सदाफुली
पंक २५ बारामासी
छांदिष्ट २६ अक्षिन्
आर्ष २७ माधुकरी
लाघवी २८ गुलजार
व्रात्य २९ गुलाब
साला ३० अश्वघाटी
भट ३१ त्रेसष्टी
ब्राह्मण ३२ छत्तिशी
१० फिरंगी ३३ चोहोंचा आकडा
कवित्वगर्भ ३४ अर्धचंद्र
११ वाचणे ३५ कंगाल
१२ भांगाचे पाणी ३६ अग्निमुख
१३ उडाणटप्पू ३७ आब्रू
१४ अजागळ नितिगर्भ
१५ गयाळ ३८ बाणी
१६ लाजाळू ३९ साथी
१७ नमस्कारी ४० कलावती
१८ दीपमाळ ४१ उचल्या
१९ पादप ४२ लांबविणे
२० न्यग्रोध ४३ लाघवी
२१ दुपारी ४४ हांजी हांजी
२२ सायंकाळी ४५ उत्संखळ