पान:मराठी शब्दांचे उद्घाटन.djvu/106

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे१०४     मराठी शब्दांचे उद्घाटन.

इंग्रजी जाणणाऱ्यांचे ठिकाणी कायमचे वास्तव्य करून राहिलेला आढळततो, तो अशा प्रकारच्या अभ्यासापासून नष्ट होऊन मराठीची प्रौढी किती आहे, हे त्यास कळून येईल. मराठी भाषेविषयी जे तिरस्कारमूलक किंवा निदान खेदमूलक अभिप्राय त्यांच्या तोंडून एकूं येतात, ते ह्या प्रकारच्या शब्दांच्या अभ्यासापासून निरस्त होतील.